1. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

Het gebruik van de site www.desobry.be impliceert de volledige acceptatie van de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

2. INTELLECTUELE EIGENDOM

In overeenstemming met de wetten die de intellectuele eigendom regelen, is de reproductie of het gebruik van de elementen die op deze website worden gevonden, geheel of gedeeltelijk ten strengste verboden. Alleen wettelijke uitzonderingen, waaronder vertegenwoordiging binnen de familiekring, kopiëren voor privé-gebruik of het recht van korte offertes, worden gehandhaafd. Alle teksten, foto’s, logo’s, merken en andere elementen die op deze site worden weergegeven, zijn dus voorbehouden en beschermd door de wet op intellectueel eigendom. (Auteursrecht, naburig recht, merkenrecht).

3. PERSOONSGEGEVENS & COOKIES

Desobry S.A. verbindt zich ertoe de door de gebruiker van de site verstrekte persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden en niet door te geven aan andere bedrijven of organisaties. Desobry S.A. verbindt zich ertoe om elke persoon die het verzoek zal doen recht te doen verkrijgen op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens die erop betrekking hebben. De navigatie op de site www.desobry.be zal waarschijnlijk de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet toestaat, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site mogelijk te maken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmeldingen mogelijk te maken (via tools zoals Google Analytics).

4. AANSPRAKELIJKHEID Desobry S.A. wijst alle verantwoordelijkheid af voor de moeilijkheden die zich voordoen tijdens de toegang tot haar site of voor communicatiefouten. Desobry S.A. behoudt zich het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder kennisgeving. Desobry S.A. kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor u of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking of opschorting van de site.

5. HYPERTEXT LINKS

U bent vrij om links naar deze site te maken voor zover deze geen invloed hebben op het imago van de uitgever. U bent gemachtigd om koppelingen naar de pagina’s van de site te maken in de volgende indeling: html, php, xml. De praktijk van framing is verboden evenals elke andere praktijk of techniek die bij de publieke opinie verwarring kan veroorzaken. Diepe links naar documenten in pdf-, doc- of rtf-formaat zijn verboden. In feite staat dit type document u niet toe om deze gebruiksvoorwaarden te lezen Desobry S.A. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die via zijn website toegankelijk zijn.

Bijgewerkt op 25 november 2017